Zemin Arazi Kazıları
Zemin Arazi KazılarıZemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi için inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde belirtilmesi gereklidir.
Yapı planının zemine tatbik edilmesi işlemine aplikasyon denir.
    - Aplikasyon işlemi için röper denilen sabit ve belirli noktalardan yararlanılır.
    - Röper noktaları o yerin kadastro planlarında belirtilmiştir.
    - Röper noktası yoksa çeşitli kontrollü bina, çeşme, yol ve benzeri yerlere göre, varsa röper noktasına göre inşaat sahasının bir kenarı belirlenir. Bu kenara göre diğer köşe ve oktalar bulunur.
    - Bulunan noktalara kazıklar çakılarak belirlenir.
Böylece zemin arazi kazısı için hazırlanmış olur.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Hafriyat Hizmetleri
- Zemin İyileştirme
- Yol Yapımı
- Alt Yapı Hizmetleri
- Bina Yıkım İşleri
- Temel Kazı İşleri
- Palplanj Hizmetleri
- Fore Kazık Hizmetleri
- Jet-Karot Hizmetleri
- İnşaat Hizmetleri
- Taahhüt İşleri
 
 
Pro WEB