Hizmetlerimiz
Hafriyat Hizmetleri
Hafriyat Hizmetleri Orman sahasında yapılacak inşaatlar, barajlar, göletler, yollar, madencilik işleri, su kanalları, su kuyuları gibi işlerin yapılmasına hafriyat denir.
 
tümü »
 
Zemin İyileştirme
Zemin İyileştirme Büyük açıklıklı sanayi yapıları, çok geniş bir zemin yüzeyi üzerine oturmaktadırlar. Yapının büyük, ağır, rijit kütlesi, yapı içindeki ağır makine, vinç...
 
tümü »
 
 
Zemin Arazi Kazıları
Zemin Arazi Kazıları Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi için...
 
tümü »
 
Yol Yapımı
Yol Yapımı Yol yapımında ilk olarak yol projesi hazırlanır. Yol projesi hazırlanırken şu konular göz önüne alınır;
- Yol güzergahının etüdü
 
tümü »
 
 
Alt Yapı Hizmetleri
Alt Yapı Hizmetleri Bir yapı veya ülke için gerekli olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre ve ulaşım gibi donanımların tümü alt yapı hizmetlerini oluşturmaktadır.
 
tümü »
 
Bina Yıkım İşleri
Bina Yıkım İşleri Arazilerde kaldırması gereken eski veya tapusu alınmamış binaların yıkım işleri ekiplerimiz tarafından yüksek kalite ve motor gücüne sahip iş makilerimizle, çevreye zarar...
 
tümü »
 
 
Temel Kazı İşleri
Temel Kazı İşleri İlk olarak zemin etüdü gerektiren temel kazı işleri, yapının oturacağı yüzeyin hazırlanması için kazı işlemleri yapılmaktadır.
 
tümü »
 
Palplanj Hizmetleri
Palplanj Hizmetleri Bataklık, kumlu bölgeler veya deniz dibi gibi gevşek zeminlerde yapılacak çalışmalar için duvar yapılarak yanal çökmeleri önlemek amacıyla çelik...
 
tümü »
 
 
Fore Kazık Hizmetleri
Fore Kazık Hizmetleri Depremler sonrasında bir hayli yaygınlaşmaya başlayan fore kazık uygulamaları, zemin delgi makinesi ile kazıldıktan sonra donatısının...
 
tümü »
 
Jet-Karot Hizmetleri
Jet-Karot Hizmetleri Kısaca beton delme işlemi olarak adlandırılmaktadır. Beton dayanıklılığı ölçmek için geliştirilmiş karot makineleri elmas ucunun dönmesiyle betonu...
 
tümü »
 
 
İnşaat Hizmetleri
İnşaat Hizmetleri İnşaat işleri hizmetleri sunan firmamız, inşaat amaçla kurduğu şantiyelerinde iş güvenliği ve işçi sağlığına uygun şartlarda çalışmalarını sürdürmektedir.
 
tümü »
 
Taahhüt İşleri
Taahhüt İşleri Belirli bir yapı işini müşteriyle karşılıklı anlaşma yapıp bir sürede anlaşıp, o işi o süre zarfında en iyi şekilde teslim edilmesi işlerine taahhütlü işler denir.
 
tümü »
 
 
 
Pro WEB