Yol Yapımı
Yol YapımıYol yapımında ilk olarak yol projesi hazırlanır. Yol projesi hazırlanırken şu konular göz önüne alınır;
    - Yol güzergahının etüdü
    - Kesin güzergahın aplikasyonu
    - Yol güzergahında poligon ağının oluşturulması
    - Yol güzergahında şeritvari halihazır haritanın çıkarılması  
    - Boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması
    - Hacim hesapları ve brükner eğrisi ile toprak dağıtımı
    - Yol maliyetinin hesaplanması  
Yol yapım aşamasında yapılan çalışmalar ise şu şekildedir;
    - Şev kazıklarının çakılması
    - Alt yapı (toprak işleri) ve sanat yapılarının yapılması (menfez, köprü, viyadük, akadük gibi yapılar)
    - Üst yapının yapılması (alt temel, plentmiks, bitümlü temel, binder, aşınma )
    - Yol aksesuarların yapılması (şerit çizgileri,oto korkuluk vb.) 
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Hafriyat Hizmetleri
- Zemin İyileştirme
- Zemin Arazi Kazıları
- Alt Yapı Hizmetleri
- Bina Yıkım İşleri
- Temel Kazı İşleri
- Palplanj Hizmetleri
- Fore Kazık Hizmetleri
- Jet-Karot Hizmetleri
- İnşaat Hizmetleri
- Taahhüt İşleri
 
 
Pro WEB